Föräldragrupp

____ Föräldragrupp____

                             Under våra 3 föräldragruppsträffar går vi igenom : 


Träff 1: Normal förlossning och anknytning

Träff 2: Smärtlindring, komplikationer under förlossning och amning

Träff 3: Tiden efter barnets födelse, omställningen att bli förälder och relationer


Om man vill förbereda sig lite extra rekommenderar vi blivande föräldrar att ta del av följande länkar:

                              

https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/graviditet/foraldrastod-och-information-till-blivande-foraldrar/


https://www.karolinska.se/latensfas


https://www.gravidcoach.se/fodautanradsla (Boken "Föda Utan rädsla" rekommenderas också)


https://www.gravidcoach.se/confident-birth  (Onlinekursen på engelska)