Föräldragrupp

__________

____ Föräldragrupp____


                             


Från och med Mars 2020 är våra föräldragrupper inställda pga rådande Coronasmitta


Föräldragrupperna är tills vidare inställda under våren och gäller i hela Region Skåne.

(D v s där vi normalt träffas för att samtala och informera om normal förlossning, smärtlindring, komplikationer, amning och tiden efter barnets födelse.)


Vi rekommenderar blivande föräldrar att ta del av följande länkar:

                              

https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/graviditet/foraldrastod-och-information-till-blivande-foraldrar/


https://www.karolinska.se/latensfas


https://www.fodautanradsla.se


Någon gång mellan graviditetsvecka 35-37 kommer vi att skriva en sammanfattning över graviditeten samt tankar och önskemål inför den kommande förlossningen. Vi tar då upp ev sjukdomsbild och pågående behandling, hur graviditeten har upplevts, samt tankar om smärtlindring och amning och på vilket sätt man önskar ta emot råd och stöd under förlossnings- och BB-tid. 

Vill man vara förberedd inför det samtalet med barnmorskan kan man gå in på www.1177.se och söka "förlossningsbrev". Där använder vi oss av de stödord som finns för att göra en adekvat och relevant sammanfattning.  


Under den senare delen av graviditen kommer vi att få möjlighet att samtala kring de frågor och funderingar de blivande föräldrarna har inför den stundande förlossningen.  

Bromölla - Nära Sölvesborg

Copyright © BMM LILLA HJÄRTAT 2015 All Rights Reserved


Bmm Lilla Hjärtat - Rattens Gränd 1 - 295 39 Bromölla - 0766-717 458 - barnmorska@bmmlillahjartat.se - Godkänd för F-skatt