Föräldragrupp

____ Föräldragrupp____

                             


Från och med November 2020 sker våra föräldragrupper digitalt via Teams tillsvidare.


Vi går igenom : 


  • Normal förlossning
  • Smärtlindring
  • Komplikationer
  • Amning
  • Tiden efter barnets födelse
  • Relationer


Vi träffas vid 3 tillfällen per grupp. 


Vi rekommenderar blivande föräldrar att ta del av följande länkar:

                              

https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/graviditet/foraldrastod-och-information-till-blivande-foraldrar/


https://www.karolinska.se/latensfas


https://www.gravidcoach.se/fodautanradsla


https://www.gravidcoach.se/confident-birth  (Onlinekursen på engelska)


Någon gång mellan graviditetsvecka 35-37 kommer vi att skriva en sammanfattning över graviditeten samt tankar och önskemål inför den kommande förlossningen. Vi tar då upp ev sjukdomsbild och pågående behandling, hur graviditeten har upplevts, samt tankar om smärtlindring och amning och på vilket sätt man önskar ta emot råd och stöd under förlossnings- och BB-tid. 

Vill man vara förberedd inför det samtalet med barnmorskan kan man gå in på www.1177.se och söka "förlossningsbrev". Där använder vi oss av de stödord som finns för att göra en adekvat och relevant sammanfattning.  


Under den senare delen av graviditen kommer vi att få möjlighet att samtala kring de frågor och funderingar de blivande föräldrarna har inför den stundande förlossningen.