Cellprovtagning Nyhet!


 _____   Cellprovtagning Nyhet!  _____

- gynekologisk hälsoundersökning


Ett viktigt prov som kan ge oss besked om vi har tidiga cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror cellförändringar på något HPV-virus. Ju tidigare man upptäcker cellförändringar ju enklare blir behandlingen. Därför är det av yttersta vikt att man tar provet när det är dags. 


Under hösten 2021 har man börjat skicka ut självtester till kvinnor i Region Skåne för provtagning för HPV. Provsvar kommer hemskickat inom 12 veckor och om det är normalt blir man kallad på nytt om 3-5 år beroende på ålder. Om provet påvisar högrisk för HPV finns det risk för någon form av cellförändringar och man blir då kallad till en banrmorksemottagning för ny provtagning. Man kallas därefter vidare till en gynekologisk mottagning om provet påvisar cellförändringar. Den kontroll hos läkare som då görs blir man kallad till inom 2 månader och upp till ca ett år beroende på vilken sorts cellförändring man har.

 

Från 23 till 65-70 års ålder blir alla kvinnor kallade att regelbundet ta cellprov. Cellproven är kostnadsfria. Man blir kallad vart tredje år tills dess man fyller 49 år därefter blir man kallad efter 5 år tills man fyller 65-(70)år.


Om du har fått ett självtest men har svårt att genomföra testet själv, kan du kontakta barnmorskemottagningen ex hos oss på Bmm Lilla Hjärtat så bokar vi en tid och hjälper dig att ta provet. Du kan ringa eller maila oss.


Varje barnmorskemottagning i Region Skåne får ett eget upptagningområde av Region Skåne och kan variera år från år. Detta är ett system som inte styrs av vilken vårdcentral man är listad på, ej heller vilken barnmorskemottagning man brukar gå till. .


För mer information om HPV kan du gå in på följande sida:

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fragor-och-svar-om-HPV-och-vaccination/


Välkommen!Kontaktformulär: