Cellprovtagning


 _____   Cellprovtagning  _____

- gynekologisk hälsoundersökning


Välkommen att boka tid för cellprov hos oss. Ett viktigt prov som kan ge oss besked om vi har tidiga cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror cellförändringar på något HPV-virus. Ju tidigare man upptäcker cellförändringar ju enklare blir behandlingen. Därför är det av yttersta vikt att man kommer när man blir kallad.


Provsvar kommer hemskickat inom 8 veckor och om det är normalt blir man kallad på nytt om 3-5 år beroende på ålder. Om det finns någon form av cellförändringar blir man kallad till en gynekologisk mottagning för en kontroll hos läkare och den kallelsen kan dröja mellan 2 månader och ett år beroende på vilken sorts cellförändring man har.

 

Från 23 till 65-70 års ålder blir alla kvinnor kallade att regelbundet ta cellprov. Cellproven är kostnadsfria. Man blir kallad vart tredje år tills dess man fyller 49 år därefter blir man kallad efter 5 år tills man fyller 65-(70)år.


Om du har fått en kallelse med bokad tid och inte kan komma, går det bra att omboka tiden. Du kan ringa eller maila oss.


Varje barnmorskemottagning i Skåne får ett eget upptagningområde av Region Skåne och kan variera år från år. Detta är ett kallelsesystem som inte styrs av vilken vårdcentral man är listad på, ej heller vilken barnmorskemottagning man brukar gå till. Det viktiga är att du får en kallelse och att du tar ditt viktiga cellprov. Hälsovalet gör det sen möjligt för dig att gå till den barnmorksemottagning du själv väljer.

Ex. Om du har fått en kallelse till Bmm Lilla Hjärtat men vill gå till den barnmorska du brukar gå till, behöver du bara ringa till din barnmorska och boka tid hos henne för cellprovet och vice versa. 


Flera kvinnor (2-4st) blir bokade på samma tidpunkt, vilket kan innebära en viss väntan innan det blir ens tur.


För mer information om HPV kan du gå in på följande sida:

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fragor-och-svar-om-HPV-och-vaccination/


Välkommen!Kontaktformulär: