GDPR

GDPR - för Bmm Lilla Hjärtat


General Data Protection Regulation-GDPR heter den nya EU-förordningen som trädde i kraft 2018-05-25. En förordning som ersätter den tidigare Persondatalagen i Sverige.


Det är viktigt för oss på Barnmorskemottagningen Lilla Hjärtat att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och beskriver därför här när, var och hur vi hanterar dina uppgifter.


När använder vi dina personuppgifter och personnummer?

- Vid kontakt med oss för tidbokning eller vid frågor av olika slag där vi måste komma åt dina journaluppgifter.

- Under besöken hos oss för journalföring.

- Vid receptförskrivning.

- Vid provtagningar eller vid remissförfarande och konsultationer

- När provsvar och eller remissvar kommer från de vårdenheter som hör samman med din vårdkontakt här.

- Vid kontakt och ev tidbokning till de i vårdkedjan nödvändiga kontakter för att fullfölja uppdraget för din vård.

- Vid all journalföring som ingår i vårt uppdrag.Var hanteras dina uppgifter?

- I de journalsystem som ingår enligt gällande avtal med Region Skåne.

- I vissa fall skall uppgifter sparas enligt gällande lagar under en tidbegrändsad period.

Exempelvis vid smittspårningsärenden eller vid avvikelserapporter etc. Separata handlingar som ej finns i datajournalen förvaras inlåsta.   


Hur hanteras dina uppgifter?

- Med sekretesskydd som grund i all hantering. Vid varje avslutat ärende stängs journalen ner.   

- Dina uppgifter används vid ovan nämdna situationer och enbart på ett adekvat sätt utifrån dina vårdkontakter här.

- När provsvar förts in journalen kasseras de efter avslutad vårdkontakt.   

 

Eget ansvar?

När du kontaktar oss via våra kontaktformulär eller mail är det viktigt att du tänker efter innan du skriver ut ditt personnummer. Det går bra, bara du är medveten om risken att dina uppgifter kan hamna fel i IT-världen. Vid receptönskan eller önskan om tidbokning kan du med fördel gå in via www.1177.se Vårdguiden och Mina vårdkontakter. Sök rätt på Barnmorskemottagningen Lilla Hjärtat och där kan du på ett säkert sätt lämna ditt personnummer för vidare hantering.