Mödrahälsovård

____ Mödrahälsovården steg för steg... ____


Är Du gravid? Då vill vi säga ett Stort Grattis! En ny och spännande tid väntar! Du/Ni är på väg att bli förälder! Det är nu man brukar ringa och boka tid till barnmorskan för ett första besök.

När Du ringer kommer vi att fråga efter Din senaste mens och Du får gärna berätta om Du tar någon medicin. Det är också bra att börja äta Tablett Folsyra så tidigt som möjligt (helst för graviditeten) det har mycket positiva effekter på bl a fosterutvecklingen.

 

Graviditetsvecka 5-9 

Hälsosamtalet kommer att handla om Ditt graviditetsmående och om annat som gäller Din hälsa.  Har Du frågor om fosterdiagnostik såsom NUPP-KUB-NIPT kan Du be om information. Du kommer också att få en hälsodeklaration att fylla i inför nästa besök, samt skriftlig information om graviditet och föräldraskap.


Gravditetsvecka 10-12 Vi hälsar partner extra välkommen till detta besök!

Vid inskrivningen går vi igenom hälsodeklarationen som du fick med dig vid förra besöket. Vi tar rutinprover det vill säga infektionsprover, blodgruppering, Hb, Ferritinvärde, blodtryck och urinprov. Cellprov och klamydiaprov tas vid behov. Vi pratar om graviditetens förväntade förlopp och så svarar vi såklart på Era ev frågor och funderingar. Vi bokar också en tid för Rutinultraljud på Kvinnokliniken Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK), vilket sker i graviditetsvecka 19. På rutinultraljudet tar man reda på antal foster samt görs organbedömning på barnet/barnen. Man kontrollerar fostervattenmängd och hur moderkakan är placerad och man fastställer graviditetslängden och får därmed ett beräknat förlossningsdatum.

 

Den 1/3 -2018 infördes i Region Skåne ett erbjudande för samtliga gravida att få ett tidigt uljtraljud i första trimestern dvs i graviditetsvecka 12+0--13+6. Detta erbjudande innebär att du först har rätt till information och möjlighet att fundera om du önskar denna extra undersökning. Fråga din barnmorska om du önskar information. Kanhända kommer hon att fråga om ni redan känner till erbjudandet, om inte har ni rätt att få information. Ni har också full rätt att avböja erbjudandet. Man kan välja att bara göra själva ultraljudet inklusive NUPP eller gå vidare och komplettera med KUB och vid behvov NIPT och fostervattensprov. För mer informaition gå gärna in på www.1177.se och sök fosterdiagnostik eller ovan förkortningar.


Graviditetsvecka 20-40 (42) Under två tillfällen; v 24 samt v 36 är barnafadern/partner extra välkommen att följa med!   Rutinkontroller sker under resten av graviditeten enligt ett särskilt utformat basprogram rekomenderat för svensk mödrahälsovård.  Kontroller av  mående, blodtryck, urinprov mm görs. Vi mäter barnets tillväxt genom ett s k Symfys-Fundus-mått och så lyssnar vi naturligtivs på fosterljuden. Totalt blir det 8-12 besök per graviditet. Vid behov bokas fler besök! Du kommer även att få ett moderskapsintyg som du sen skickar in till Försäkringskassan.


Efterkontroll     Paret är båda välkomna med till efterkontrollen och det nyfödda barnet så klart! :) 

6-12 veckor efter barnets födelse bokas tid för efterkontroll där vi går igenom förlossningen, erbjuder gynekologisk undersökning för att kontrollera ev bristning och bäckenbotten, samt pratar vi om hur det nya livet fungerar! Vi tar även blodtryck, Hb, och urinprov. Vi samtalar också kring behovet av preventivmedel och skriver ut recept där detta blir aktuellt.


Specialistmödravården

finns på CSK, dit vi remitterar de gravida som behöver få specialiserad mödravård av någon anledning. Oftast handlar det om extrakontroller i samb med någon sjukdom eller behandling av olika slag.


Vår mödrahälsovårdsläkare är Christel Åkerman som har många års erfarenheter inom gynekologi och obstetrik och som även jobbar på CSK.   Vill du boka tid?

Ring:

0766-717458